litsrd

Литературни предизвикателства за деца

Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ предлага на четящите деца и тийнейджъри онлайн „Литературни предизвикателства за деца”. В основата са интересни и познавателни игри, и визуални материали – една нестандартна и забавна проверка на знанията им за книги и автори. Образователно-развлекателните онлайн игри дават широка възможност на у [...]