От най-ранна възраст растем с имената им и ги помним!

В Деня на народните будители – 1 ноември почитаме делото на просветителите и духовните водачи на българския народ, които през вековете са отстоявали и съхранявали националната ни идентичност.

Първи ноември е ден, в който можем да погледнем назад в историята и да помислим за славното ни минало, да споменем с гордост имената на нашите духовни предшественици. Не само в миналото, но и днес се нуждаем от напътствията и мъдрите им съвети.

За пръв път този празник е отбелязан през 1909 г. в гр. Пловдив. През 1922 г., по решение на министъра на Просвещението Стоян Омарчевски, 1 ноември е обявен за официален празник.

Свети Иван Рилски, Григорий Цамблак, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Васил Априлов, д-р Петър Берон, Неофит Рилски, братята Димитър и Константин Миладинови, Петко Р. Славейков, Георги С. Раковски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър,  Васил Левски, Христо Ботев, Григор Пърличев, Иван Вазов, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Иван Богоров, Найден Геров и още десетки радетели за българско самосъзнание… – трудно ще споменем всички, много от тях са обикновени хора, спомоществователи и радетели за национално достойнство и чест. 

За тях се учи в училище, имената им носят символика, която кара хората да предават знанието и почитта си към тяхното дело!

Да се знае, да се помни, че България е жива.

На будителите скромни – българинът китка свива.”

Ангелина Жекова

Споделете