90 години Детски и средношколски комплекс

към Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна

03Как се превръща четенето в удоволствие или как се търси информация за „задължителното скучно домашно”?

Отговорът е – с идването на детето в  Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна. През 2020 г. се навършиха 90 години от създаването му – години на търсене, осъществени през годините мечти и инициативи, свързани с детето, книгата, четенето… Всяко десетилетие от тези деветдесет години, всяка година дори е със свой почерк и свой емоционален заряд, разкрит чрез работата на десетки библиотечни специалисти.

„Детски и средношколски комплекс е едно вълшебство, в което моите деца се потопяват вече няколко години подред. С нетърпение очакват поредната „среща“ с героите от детските книжки. В началото благодарение на „Стаята на приказките“ моите деца станаха верни приятели на библиотеката. Радвам се, че се присъединиха към „четящите хора“ и продължават заедно да се наслаждават на магията на книгите. Детски и средношколски комплекс възпита сериозни млади читатели, които сами посягат към книгите вкъщи и молят „Мамо, ще прочетем ли заедно приказка преди лягане“, което се превърна в наш неизменен ритуал.“

                Стойна Илиева – родител

Това е днес, а началото започва с Протокол №4 от 6 май 1884 г., в който четем: В библиотеката се допускат ученици. Библиотеката на Книжевната дружина е абонирана за 23 вестника. Взето е решение в читалнята да се допускат гимназисти, на които да се раздават книги за домашен прочит.

04През 1932 г. в статията „Книгата и детето”, публикувана във вестник „Варненска поща”, библиотекарят от Варненската общинска библиотека Георги Сапунджиев заявява: „…Варненската градска общинска библиотека основа през 1930 година специален отдел за детски книги и откри детска читалня. Детският отдел брои вече 700 тома книги, списания и вестници, а читалнята ежегодно се посещава от десетки бедни и богати деца. Целта на отдела е да създава любов към книгата и добро възпитание у своите читатели.”

Първият подробен анализ на работата на детския отдел се среща в отчетите на библиотеката от 1933 г. Регистрирани са 1107 читатели, от които 694 ученици. За читателите-деца и свободата да учат и избират книги в библиотеката отново пише Георги Сапунджиев в статията си „Голямата дейност на Общинската библиотека“ във Варненски общински вестник през същата година: „…Днес дори едно дете от второ отделение ще ви се похвали, че в библиотеката е научило и  видяло това което вижда и в училището, с тая разлика, че в библиотеката детето е по-свободно.”

Богата е историята на Детски и средношколски комплекс през годините – обособяване на фондове за деца и младежи; изготвяне на първите читателски каталози за деца – азбучен, систематичен, заглавен, картинен; разкриване на картотеки по теми и по възрасти; организиране и провеждане на инициативи с деца, с учители и родители, навлизане на новите технологии в обслужването и още, и още…

01Това е Детски и средношколски комплекс и той е повече от изброени исторически факти, това е цял един живот – цветен, шумен, поглъщащ. И както през изминалите десетилетия назад във времето, и днес той е „детската библиотека“ на Варна. Максимално достъпна за всички, „отворила” широко врати, тя непрекъснато провокира със своите книжни колекции, с новите книги за читателите, изненадва с идеи, инициативи и проекти, насочени към насърчаване на четенето от най-ранна възраст.

Отбелязването на годишнината бе своеобразен емоционален път през цялата 2020 година. През месец май отвори врата Новата зала за деца и тийнейджъри, място за срещи, „цветна спирка“ за малчугани, за отдих, за четене с приятели.

По повод 90 години от създаването на Детски и средношколски комплекс, Регионална библиотека “Пенчо Славейков” събра и издаде „рецепти” за четене, за игра и за творчество с прекрасното заглавие ”Съкровищница на идеи”. Това малко цветно издание „заживя” свой живот сред библиотекари, учители и ръководители на детски центрове и неправителствени организации, работещи с деца. Включените в него „рецепти” са онези добри библиотечни практики, с които се привличат читателите от 0 до 18 години, с които се увличат да четат, заради които посещават отново и отново библиотеката.

7През месец юли Зорница Петрова представи работата с деца и последните проекти на библиотеката в онлайн Националната конференцията „Насърчаване на четенето 2020“ на ЦРЧР с темата: „Споделени вълшебни светове в Детски и средношколски комплекс на РБ „Пенчо Славейков“.

На 5–6 октомври 2020 г. Регионална библиотека „Пенчо Славейков” организира и проведе Национална конференция под надслов „Децата, училището, книгите и библиотеката“, посветена на детското четене по повод 90-тата годишнина на Детски и средношколски комплекс. В основата на изнесените доклади и презентации бе темата за четенето и младата аудитория през погледа на писатели, журналисти, библиотекари, издатели, илюстратори, учители. Изминалите 90 години работа с деца и младежи бяха представени от Румяна Йовева с презентацията „Детски и средношколски комплекс – от Ученически отдел до днес“, и от Жечка Кираджиева с презентацията „Споделено за детското четене… от “Съкровищница на идеи”.

9В проведената на 15–16 октомври XXX Национална конференция на ББИА участва Жечка Кираджиева с представянето на успешните проекти на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” в работата с деца и тийнейджъри, развиващи словесната изразност в творчески и образователен аспект. В изнесената презентация бяха представени дванадесетте действащи инициативи на Детски и средношколски комплекс, включени в изданието “Съкровищница на идеи”, като акцентът бе неговата методическа насоченост към специалистите, работещи с младото поколение днес.

През месец ноември, в навечерието на Деня на народните будители, Клуб Отворено общество удостои екипа на Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ с годишната награда „За граждански принос в областта на образованието и духовното развитие“:

„Детски и средношколски комплекс е територия абсолютно готова за новия, динамичен свят, в който живеят децата и младите хора. Тук богатствата са измерими, всяко едно съкровище е съобразено с интересите и потребностите на младия читател, а въображението и вдъхновението нямат граници – „Поща за приказки”, Литературни детски петъци, Търсачи на съкровища, Клуб на комикса, Стая на приказките, Камишибай театър, Ваканция в библиотеката, изложби, детски празници…На целия екип бих искал да кажа – вие сте богатство за нашия град. Респект пред Вашите усилия да възпитавате четящи поколения, творци и мечтатели. Това отличие е награда за Вашия труд!”

Свилен Спасов – председател на клуб „Отворено общество“ – Варна

 

0290 години Детски и средношколски комплекс …или казано в три изречения за библиотеката и четенето сред децата:

– Водим бъдещето за ръка…! – водим детето за ръка и то расте сред книжно обкръжение още от най-ранно детство.

– Провокираме интереса и активността на малкия читател – „стъпка по стъпка”, „ръка за ръка”, „страничка върху страничка.

– Подкрепяме младия читател, информираме го, насърчаваме го да чете, да твори, даваме крила да лети и всичко това правим с много любов.

Защото, започнат от семейството, ритуалът „четене“ минава през библиотеката и библиотеката остава приятел за цял живот!

 Жечка Кираджиева – зав. Детски и средношколски комплекс

 

 

 

Споделете