Станете ни читатели

Регистрация:

Деца и ученици до 14 годишна възраст се записват с лична карта на родител, а учениците над 14 години – със собствена лична карта.

Такси:

Годишна – 5 лв.
За 6 месеца – 3 лв.
Едномесечна – 2 лв.
Дневна – 1 лв.
Възстановяване на изгубена читателска карта – 1.50 лв.

На безплатна читателска карта имат право хората с увреждания, както и второ, и всяко следващо дете от едно семейство.

Нашата читателска карта дава право за ползване и на специализираните отдели и читални към Регионална библиотека “Пенчо Славейков”:

Отдел “Регионална история”
Отдел “Изкуство”
Американска читалня
Немска читалня

Читателската карта е лична и не се преотстъпва!

Споделете