Elena1

Тийнейджъри пишат книги!

Много са нещата, които биха провокирали младия човек днес да посегне към литературната творба, да я напише или да я прочете – интерес към необичайното, яркото въображение, борбата между силите на доброто и злото, нуждата от красота в отношенията, радостта от живота… Само на седемнадесет години е Елена Колева от Варна, когато написва своя първи роман – „Императрица Елена“. [...]