Страници за десетокласника (профилирана подготовка по литература)

<<< Списъци с литература

Българска литература

Според учебната програма вие трябва да познавате следните текстове:

Всички посочени текстове могат да бъдат открити в изданията:

Васил Друмев
“Иванко, убиецът на Асеня І”
НАЧАЛО на новобългарския театър и драма : Сборник. – Велико Търново : Слово, 2000. – 255 с.
Софроний Врачански
“Житие и страдание грешнаго Софрония”
СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ. Житие и страдание грешнаго Софрония. – София : Захарий Стоянов, 2002. – 93 с.
Добри Чинтулов. Поезия ЧИНТУЛОВ, Добри. Стихотворения. – София : Дамян Яков, 2005. – 64 с. CD

Чуждестранна литература

Джордж Байрон
“Дон Жуан”
БАЙРОН, Джордж Гордън. Дон Жуан. – София : Захарий Стоянов, 2004. – 718 с.
Александър Блок
“Дванадесетте”
БЛОК, Александър. Избрани творби. – София : Нар. култура, 1980. – 427 с.
Шарл Бодлер
“Цветя на злото”
БОДЛЕР, Шарл. Цветя на злото. – София : Захарий Стоянов, 2007. – 280 с.
Михаил Булгаков
“Майстора и Маргарита”
БУЛГАКОВ, Михаил. Майстора и Маргарита. – Велико Търново : Абагар, 1996. – 440 с.
Николай Гогол
“Мъртви души”
ГОГОЛ, Николай В. Мъртви души. – София : Отечество, 1986. – 256 с.
Йохан Гьоте
“Фауст”
ГЬОТЕ, Йохан Волфганг. Фауст : Трагедия в 2 ч. – София : Diagnosis Press, 2005. – 488 с.
Данте Алигиери
“Ад”
ДАНТЕ Алигиери. Ад. – София : Пан, 2003. – 270 с. CD
Фьодор Достоевски
“Престъпление и наказание”
ДОСТОЕВСКИ, Фьодор М. Престъпление и наказание. – София : Захарий Стоянов, 2005. – 511 с. DVD
Джордж Байрон, Пърси Биш Шели, Виктор Юго, Хайнрих Хайне
Поезия
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ поети – романтици : Антология. – София : Отечество, 1989. – 192 с.
 Хенрих Ибсен
“Куклен дом”
ИБСЕН, Хенрих. Драми. – София : Нар. култура, 1981. – 636 с.
Пиер Корней
“Сид”
КОРНЕЙ, Пиер. Сид. – Пловдив : Летера, 2001. – 232 с.
Михаил Лермонтов
“Герой на нашето време”
Поезия
ЛЕРМОНТОВ, Михаил. Герой на нашето време. – Велико Търново : Абагар, 1995. – 224 с.     

ЛЕРМОНТОВ, Михаил. Избрани творби. – София : Нар. култура, 1986. – 456 с.

Жан– Батист Молиер
“Дон Жуан”
МОЛИЕР, Жан–Батист. Комедии. – София : Нар. култура, 1977. – 519 с.
Франческо Петрарка
Сонети
ПЕТРАРКА, Франческо. Сонети за живота и смъртта на мадона Лаура. – [София] : Сребърен лъв, 1994. –152 с.
Александър Пушкин
“Евгений Онегин”
“Капитанската дъщеря”
ПУШКИН, Александър. Евгений Онегин. – София : Захарий Стоянов, 2006. – 376 с.
ПУШКИН, Александър. Капитанската дъщеря. – София : Нар. младеж, 1988. – 247 с.
Лев Толстой
“Ана Каренина”
“Война и мир”
ТОЛСТОЙ, Лев Н. Ана Каренина. – София : Кръгозор, 2006.  Т. 1. Ч. 1–4. – 456 с.Т. 2.Ч. 5–8. – 392 с.  DVD
ТОЛСТОЙ, Лев Н. Война и мир : Т. 1–2. – София : Нар. култура, 1981. –
Т. 1. – 1981. – 823 с.
Т. 2. – 1981. – 815 с. DVD
Гюстав Флобер
“Мадам Бовари”
ФЛОБЕР, Гюстав. Мадам Бовари. – София : Весела Люцканова, 2000. – 372 с. DVD
Хайнрих Хайне
“Книга на песните”
ХАЙНЕ, Хайнрих. Избрани творби. – София : Нар. култура, 1981. – 535 с.
Антон Чехов
“Разкази”
ЧЕХОВ, Антон. Разкази ; Три сестри. – София : Анубис, 2001. – 448 с.
Уилям Шекспир
“Ромео и Жулиета”
ШЕКСПИР, Уилям. Ромео и Жулиета. – София : Пан, 2004. – 191 с. DVD
Фридрих Шилер
“Разбойници”
ШИЛЕР, Фридрих. Разбойници. – София : Летера, 2001. – 456 с.
Виктор Юго
“Парижката света Бородица”
ЮГО, Виктор. Парижката света Богородица. – София : Нов Златорог, 1992. – 384 с.  DVD

 

Забележка: носителите на CD, VD и DVD се намират в отдел “Изкуство”

 print