Апостолът на свободата в рисунки и слово

На 18.07.2017 г. се навършват 180 години от рождението на Васил Левски - едно име, което научаваме от най-ранна възраст и един вечен урок по родолюбие, с който всеки от нас пораства. Пред неговия подвиг и безсмъртие се прекланяме и каквито и силни думи да кажем – никога няма да са достатъчни! 

В Детски и срeдношколски комплекс е експонирана изложба “Апостолът на свободата в рисунки и слово”. Представените книги са от фондовете на отдела. Редом до най-новата книга за деца “Моята първа книга за Васил Левски” на Цанко Лалев стоят изданията “Апостолът в премеждие”, “Чистият път”, “Из кривините” и “Левски” на Иван Вазов, “Васил Левски – Дяконът. Черти от живота и деятелността му” на Захари Стоянов, “Синеокият учител” на Иван Жеглов, биографията на Апостола от Иван Унджиев, “За свободата” на Стефан Дичев, “Васил Левски – Дяконът” на Мерсия Макдермот, “Левски” на Яна Язова и много други…

Важно място в изложбата заемат и рисунките под надслов “Моят Левски”, нарисувани от деца и пресъздаващи паметни моменти от живота на Апостола на свободата. Преди да споделят върху белия лист своята представя за него, младите художници си припомниха легендата за неговия “лъвски скок” и думите му:

“Ако спечеля – печеля за цял народ, ако изгубя – губя само мене си…”