Страници за осмокласника

<<< Списъци с литература       

       Старобългарска литература.

       Библия за деца.

       Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет.

       Джовани Бокачо. Декамерон.

       Есхил. Прикованият Прометей.

       Николай Кун. Старогръцки легенди и митове.

       Омир. Илиада.

       Йожеф Роман. Митове.

       Мигел де Сервантес. Дон Кихот.

       Софокъл. Антигона.

       Софокъл. Едип цар.

       Старогръцка лирика.

       Уилям Шекспир. Сонети.

       Уилям Шекспир. Хамлет.

 

 print