Страници за осмокласника

<<< Списъци с литература

Страници за осмокласника

Българска литература

Пространно житие на Константин – Кирил“

Константин Преславски – „Азбучна молитва“

Черноризец Храбър – „За буквите“

СТАРОБЪЛГАРСКА литература.- София : Пан, 2005. – 173 с.

Чуждестранна литература

Библия“

Библейски сюжети за грехопадението; Каин и Авел; Мойсей;

за Иисус; за Богородица;

Евангелие от Матей“

Евангелие от Йоан“

БИБЛИЯ или Свещеното писание на Стария и Новия заветь. Верно или точно преведена от оригинала. – Б. м.: Библейско дружество, [1992]. – 930 с.
Есхил – Прикованият Прометей ЕСХИЛ.Прикованият Прометей. – София : Пан, 2003. – 77 с.
Омир – „Илиада“

I, VI, XXII, XXIV песен

ОМИР. Илиада. – София : Пан, 2002. – 190 с.
Сафо – „Любов“ СТАРОГРЪЦКА лирика. – Пловдив : Летера, 2001. – 327 с.
Софокъл – „Антигона“ СОФОКЪЛ. Антигона. – София : Пан, 2004. – 96 с.
Софокъл – „Едип цар“ СОФОКЪЛ. Едип цар. – София : Пан, 2002. – 96 с.
Старогръцка митология.

Троянски митологичен цикъл

КУН, Николай. Старогръцки легенди и митове. – София : Пан 96, 2001. – 272 с.
Джовани Бокачо – „Декамерон“

Ден първи, Новела трета – „Притчата за трите пръстена“

БОКАЧО, Джовани. Декамерон. – София : Пан, 2005. – 136 с.
Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“

I и VІІІ глава

СЕРВАНТЕС, Мигел де. Дон Кихот. – София : Пан, 2006. – 285 с.
Уилям Шекспир – Сонет 91 – „Един се хвали с ловкост и успехи…“

Сонет 130 – „Очите й не са звезди…“

ШЕКСПИР, Уилям. Сонети. – София : Дамян Яков, 2008. – 328 с.

Уилям Шекспир – „Хамлет“

ШЕКСПИР, Уилям. Хамлет. – София : Просвета, 2006. – 159 с. DVD

Забележка: носителите на CD, VD и DVD се намират в отдел “Изкуство”

 print