Страници за деветокласника

<<< Списъци с литература

Според учебната програма Вие трябва да познавате следните текстове:

Всички посочени текстове могат да бъдат открити в изданията:

Българска литература  
“Пространно житие на Кирил”
“Пространно житие на Методий
Константин-Кирил Философ“Проглас към ЕвангелиетоКлимент Охридски
“Похвално слово за Кирил”Константин Преславски
“Азбучна молитва”

Черноризец Храбър
“За буквите”

Йоан Екзарх
“Шестоднев”

Богомилско евангелие
“Тайната книга”

Презвитер Козма
“Беседа против богомилите”

Григорий Цамблак
“Похвално слово за Евтимий”

Апокрифи
“Ходене на Богородица по мъките”

Разкази и повести

СТАРОБЪЛГАРСКА литература. - София : Пан, 2005. – 173 с.      

ПАНОНСКИ легенди : Жития на Св. Кирила и Методия. – [Севлиево] : Братство, б. г. – 64 с.

Чуждестранна литература

Библия
“Стар завет”
“Нов завет”

“Евангелие от Йоан”
“Евангелие от Матей”
     БИБЛИЯ или Свещеното писание на Стария и Новия заветь. Верно или точно преведена от оригинала. – Б. м.: Библейско дружество, [1992]. – 930 с.    

    БЪК,      Пърл. Библията : Старият и Новият завет. – София : Просвета, 1990. – 380 с.

Еврипид
“Електра”
     ЕВРИПИД. Електра. – София : Пан, 2003. – 95 с.
Есхил
“Прикованият Прометей”*
     ЕСХИЛ. Прикованият Прометей. – София : Пан, 2003. – 77 с.
Омир
“Илиада”
“Одисея”
*
     ОМИР. Илиада. – София : Пан, 2002. – 190 с.
     ОМИР. Одисея. – София : Анубис, 1995. – 428 с. CD
Софокъл
“Антигона”
“Едип цар”
     СОФОКЪЛ. Антигона. – София : Пан, 2004. – 96 с.
     СОФОКЪЛ. Едип цар. – София : Дамян Яков: Алекс Принт, 2004. – 112 с.
Алкей, Архилох, Пиндар,
Сафо, Теогнид – поезия
     СТАРОГРЪЦКА лирика. – Пловдив : Летера, 2001. – 327 с.
Рицарски романи      БРОЙН, Гюнтер де. Тристан и Изолда. – София : Отечество, 1983. – 80 с.     

 МАЛОРИ, Томас. Смъртта на Артур. – София : Нар. култура, 1989. – 485 с.

* Маркираните текстове са за профилирана подготовка

Забележка: носителите на CD, VD и DVD се намират в отдел “Изкуство”

print