Пощенска кутия за истории – 2022 г.

a„Къде е мястото на книгите в епохата на глобалните технологии? Къде е мястото на библиотеките след 100 години? Може ли писаното слово да е мостът между минало и бъдеще? Днес четем, независимо дали е от електронен източник или текст на хартия, а утре?”

Върху това размишляват малките читатели – Александра Александрова Тузлукова и Марилена Стоянова Петкова, които „пуснаха” своите творби в „Пощенската кутия за истории” на Детски и средношколски комплекс.

Те са ученички в 4в клас на СУ „Гео Милев” – Варна и са едни от изявилите се автори-деца, писали за „Библиотеката в училището, библиотека на бъдещето”, по повод 40-годишнината на учебното заведение през миналата година.

  * Александра Тузлукова  есе   
  * Марилена Петкова есе