Да бъдем толерантни

Агресията, желанието да нараняваме останалите и да разрушаваме, според някои психолози, е заложено в човешката природа. От силата на волята ни зависи дали ще успеем да потиснем това желание, както е нормално и прието в съвременното цивилизовано общество. Физическата сила отдавна не е най-важна. Силата на характера отличава наистина силния човек от останалите. Да подадеш ръка на п [...]