Unt54578itled_2

Гатанките на Дядо Пънч – забавление безкрай!

Без Дядо Пънч трудно можем да си представим големия интерес към гатанките в съвременната българска литература за деца. С поглед назад – гатанката като литературен жанр я срещаме най-напред в народното творчество. Тя възпроизвежда живота и отразява различни страни от бита на човека. Литературната гатанка води началото си от фолклорната, тя е поетична, ритмична и музикална, и ви [...]