Без Дядо Пънч трудно можем да си представим големия интерес към гатанките в съвременната българска литература за деца.

С поглед назад – гатанката като литературен жанр я срещаме най-напред в народното творчество. Тя възпроизвежда живота и отразява различни страни от бита на човека. Литературната гатанка води началото си от фолклорната, тя е поетична, ритмична и музикална, и винаги има конкретен автор. Освен поука, тя има и богато познавателно съдържание, извор е на естетическа наслада, на остроумие и забава.

   

Първи автори на гатанки са Дядо Благо /Стоян Русев/ и Трайко Симеонов. Дядо Благо публикува за първи път своите гатанки в редактираното от него сп. „Славейче“, а Трайко Симеонов издава през 1942 г. книгите „Гатанки“ и „Изворче на жива вода“. Тяхна е заслугата писането на гатанки да стане част от съвременната поезия за деца. Със своите гатанки Дядо Благо и Трайко Симеонов разкриват поезията на дребните неща, създават система от образи, които възпитават децата и ги приучават да се вглеждат в света около тях.

Днес голям брой детски автори пишат гатанки. Съвременните гатанки звучат модерно и са по-занимателни и по-привлекателни за децата. Някои от тях са като самостоятелни стихотворения и малките читатели лесно ги научават наизуст.

Детски и средношколски отдел на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” притежава богата колекция от книги с гатанки. Най-популярни сред децата са: „Царството на гатанките“, „Гатанки от близо и далеч“, „Майстори на гатанката“, „Гатанки-батанки” и много други.

Гатанките на Дядо Пънч са едно забавление безкрай!

Популярността им сред децата е огромна и предизвиква тяхната еуфория при отгатването им. Малките читатели обичат дълго да размишляват върху тях и цялото им внимание се фокусира върху откриването на верния отговор.

Гатанките на Дядо Пънч развиват творческото мислене на децата и почти всичките са без „Що е то?“ – просто последната ненаписана дума се римува с някоя от текста. Това развива чувството за ритъм и приучва детето само да търси подходящата рима. Гатанките са прекрасна първоначална среща с поезията, помагат на децата да се докоснат до красотата и мелодията на българския език. Създава се една вълшебна игра, която не изморява, а обогатява. Достатъчно е само да разлистим неговата „Гатанкова енциклопедия“ – една уникална, познавателна и забавна детска книга!

Оформени като двустишия, четиристишия или малки стихотворения, римувани и с определен ритъм – гатанките на Дядо Пънч години наред са привлекателни за детската аудитория, като във всяка има някаква смешка, поука или познание. Авторът усъвършенства художествената форма на гатанката, засилва нейната образност със средствата на поезията, подчертава нейната музикалност и ритмичност.

Забавлявайки се с гатанките на Дядо Пънч, децата стават по-изобретателни, задълбочават се в заобикалящия ги свят, задават все повече и повече въпроси. Не случайно Дядо Пънч – „майсторът на съвременните гатанки” в едно свое интервю казва: „Над 1000 гатанки съм написал… Може някой да е написал по-хубави гатанки от мен /в което се съмнявам/, но никой не е написал повече гатанки от мен“. И тези негови думи са верни, защото можем само да кажем: и много са, и хубави са!

А ако искате истински да общувате с вашите деца, уважаеми родители, четете и отгатвайте заедно с тях гатанките на Дядо Пънч!

Това ще бъде наистина едно забавление безкрай!

112

Споделете