Регионална библиотека “Пенчо Славейков” гостува на своите приятели от ЦДГ “Звездичка” – Варна. Малчуганите драматизираха австрийската приказка “Малкото пате и Големият Гунгац” като част от серия игрови модели, разработени за приложение в библиотечната и учебна практика. Варненската библиотека е участник в международен проект AQUA NARRABILIS “Словесното разказвателно умение в театър и картини” по Програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Децата са основна целева група в проекта, който има за цел да подкрепи нови форми на преподаване и учене, основани на разказване на истории със средствата на театралното изкуство. В библиотеки, детски градини и училища  се прилагат  методите на драматичен театър, пантомима, куклен театър, игра на сенките, театър по илюстрации, Камишибай театър. Другите участници в проекта са Австрия, Португалия, Полша и Кипър.

Практическата реализация започна с партньорството на екипа на ЦДГ №13 “Звездичка” с директор Лидия Георгиева. Малките ни приятели от детското заведение се включиха в пилотното тестване на метода пантомима за възрастова група 3-6 години, използван като изразно средство в учебна и игрова среда.  Чрез мимики и жестове те научиха какво е пантомима и изиграха своя любим герой от фантастичната история. Бяха патенце, лисиче, ручей, стълба и Големият Гунгац и с различни движения на тялото представиха веселата, но и поучителна приказка. Борбата между малкото пате и големия великан завършва с щастлив край – езерцето е за всички!

Новата, атрактивна форма на разказване накара децата смело да изразят своето желание за творческа изява, да задават въпроси, да рисуват, да разсъждават, да се забавляват…

Приказката “Малкото пате и Големият Гунгац”, представена от 4-годишните:

    

…от 5-годишните…

    

… и накрая най-големите малки артисти – 6 годишните!

    

Споделете