Децата обичат да им се разказват истории, да четат приказки, а чудесните илюстрации към тях винаги допълват въображението и изграждането на образите. Театърът по илюстрации от книга развива визуалната грамотност, разказвателните умения и творческите заложби на малките читатели.

В рамките на международния проект AQUA NARRABILIS “Словесното разказвателно умение в театър и картини” Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ предложи партньорство на ЧОУ „Мечтатели“, за да се направи пилотно тестване на метода Театър по илюстрации от книга. Екипът на училището, за който е предизвикателство всеки нов, иновативен подход в работата, се запозна с избраната история – португалската приказка „Денят на русалката” и методиката за провеждане на театралната игра.

На 17, 18, 19 и 25 ноември приказната история бе поднесена на децата чрез атрактивна презентация – основен похват на Театъра по илюстрации от книга. Възпитаниците на ЧОУ „Мечтатели“ разказаха приказката по зададени картини, коментираха героите и техните действия, задаваха въпроси, правеха предположения за хода на повествованието. Имаха свободата да направят съчинения и сами да предложат „свой” край на приказката. Това още по-силно провокира тяхното въображение и интереса към задачата.

Получиха се много и разнообразни истории, в зависимост от различните възрастови и индивидуални способности на малчуганите. Имаше по детски наивни, но и много зрели разсъждения за приятелството и силата на любовта. Стимулираха се уменията им за разказване и пресъздаване на истории. В часовете по изобразително изкуство „оживяха” митични същества от морските дълбини. Всички се включиха в изработката на нов картинен прочит на историята, а рисунките и моделите подредиха в изложба.

При първокласниците:

  

При второкласниците:

    

При третокласниците:

    

При четвъртокласниците:

    

При петокласниците:

    

При шестокласниците:

    

Споделете