В рамките на международния проект AQUA NARRABILIS “Словесното разказвателно умение в театър и картини” Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ предложи партньорство на СОУПЧЕ „А. С. Пушкин“ за прилагане на метода Камишибай в учебната практика – един напълно нов подход за страната ни. Това театрално изкуство води началото си от традиции, широко разпространени в миналото на Япония и комбинира използването на ръчно рисувани изображения и ярък разказ.

Театралната форма предизвика интерес у преподавателите, изявили желание да работят по проекта. Те се запознаха с избраната за представяне пред децата португалска приказка „Рибката, която откри морето” и с особеностите на методиката. След период на подготовка, в който малките художници с преподавател Павлина Замфирова нарисуваха картини по приказката, на 11 декември учениците от 3-г, 4-а и 4-б клас попаднаха в историята за патилата на малката рибка Крищобал по пътя към голямото море… 

Чрез Камишибай театър децата слушаха историята, обсъждаха я, фантазираха, фокусирайки вниманието си върху красивите изображения в хода на повествованието. Учениците имаха достъп до нов, атрактивен вид театрално изкуство и бяха активни участници в едно вълнуващо преживяване. Те споделиха позитивните емоции, породени от случващото се, показаха импровизаторски умения и нов картинен прочит на приказката.

Екипът, осъществил пилотното тестване, се обедини около извода, че методът е много интересен и подходящ за разнообразяване формите на преподаване, както и за стимулиране на разказвателни умения у децата. Рисунките, илюстриращи красивата приказка, бяха предоставени за изложба в залите на Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“.

 

        

Споделете