24 май – най-светлият празник на българите!

“…ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: “Кой ви е създал азбуката или превел книгите?“, всички знаят и в отговор ще рекат: „Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите, и брат му Методий.“

Из “За буквите“ от Черноризец Храбър, ІX век


24 май е един от най-светлите и най-обичаните празници – празник на възродения дух на българина, който винаги ще тачи и слави своите Първоучители – Светите Братя Кирил и Методий. В края на 855 г. Константин Философ и брат му Методий създават в манастира “Полихрон” славянската азбука. Заедно със свои ученици те превеждат най-важните богослужебни книги и през 863 г. започват да проповядват християнското учение на славянски език във Великоморавия. И ето, че вече повече от хилядолетие ние четем и пишем на свой роден език. 

Създаването на азбука е повратен момент в историята на всеки народ. През 893 г. славянската писменост е обявена за официална и задължителна в българската църква и държава. Старобългарската книжнина започва да прониква и в другите славянски страни.

Приносът на Солунските братя не само към славянския род, но и към цяла християнска Европа е огромен. В прослава на славянската азбука и нейните създатели са казани думи на благодарност, и са написани едни от най-хубавите стихотворения и разкази, които се четат и рецитират и до днес. Изпети са и едни от най-хубавите песни за тях, а „Върви, народе, възродени“ не отстъпва на националния ни химн като внушение, сила и емоция.

“Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви
С книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови! 

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знаньето живей…!

Стоян Михайловски