Помогни ми да прочета!

Чрез пъстротата на книжките децата откриват и осъзнават що е това емоция, чувство, обич, приятелство… Общуването с всяко дете, разбиращо и подкрепящо е онази безценна връзка “библиотекар-читател”, с която му помагаме да се чувства сигурно и самоуверено. Заедно можем да играем, рисуваме, четем и разговаряме, дори, когато просто го слушаме му осигуряваме нужната подкрепа, за да се чувства то уютно и удобно. 

От 27 до 30 септември 2017 г. Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ проведе Шестата национална конференция „Насърчаване на четенето“ под наслов Помогни ми да прочета“. В контекста на актуалната през настоящата 2017 година тема Inclusion на европейско ниво, както и темата за приобщаващото образование на национално ниво сред участниците бяха популяризирани обучителни и подпомагащи програми и инициативи, подкрепящи четенето, както и жестове на помощ и внимание. Във форума се включиха учители и библиотекари от цялата страна, спечелили право на участие в обявения от ЦРЧР конкурс.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков“ бе представена от Жечка Кираджиева с темата: „Да четем заедно!“ – малки читатели градят „кули от мечти“ сред книгите във Варненската библиотека“. Основен акцент в нея е популяризирането на най-новите инициативи на Детски и средношколски комплекс и насърчаване на четенето сред деца в неравностойно положение и деца със специални образователни потребности, които превръщат Варненската библиотека в социално сигурна среда за своите малки читатели.