Стартира самостоятелно заемане и връщане на книги в Детски и средношколски комплекс

IMG_3864В Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” бяха разкрити две места за самостоятелно заемане и самостоятелно връщане на книги от деца и тийнейджъри. При първия досег с тях, под ръководството на библиотекар-консултант, младите читатели на библиотеката получават напътствия за новия модел на обслужване. Мобилни и информирани те почти не срещат затруднения, напротив – посрещат с огромен интерес новите технологии и много се забавляват при записване и връщане на книгите си.

Самостоятелното заемане дава възможността на читателите в Детски и средношколски комплекс да получат заедно с книгите си и автоматично разпечатана бланка с информация за взетите от тях библиотечни документи.

Самостоятелното връщане на книги се извършва непосредствено след влизане на читателите в отдела. След като отпишат прочетените от тях книги, деца и средношколци ги оставят в два атрактивни контейнера, съобразени с тяхната възраст. Малчуганите “дават” книжките си на своя нов приятел МЕЧО, в “неговото коремче”, а средношколците поставят върнатите книги в специален, “по-тийнейджърски” цветен кош.

IMG_3889Заедно с двете инфоточки за самостоятелна работа в електронния каталог на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, новият модел на обслужване в Детски и средношколски комплекс е стъпка напред към модерната визия на библиотеките днес. Варненската библиотека е първата обществена библиотека в България, въвела станции за самостоятелно заемане и самостоятелно връщане за своите читатели. През 2016 година новата технология заработи в “Книгозаемане – възрастни читатели”.

Новият модел на обслужване в Детски и средношколски комплекс предизвика интерес не само сред младите читатели на библиотеката, но и сред родители, учители, библиотечни специалисти от други библиотеки.