„От Земята към звездите“ – конкурс за рисунка, литературно-научно съчинение, постер и макет

IMG_5765

ОБЩИНА ВАРНА РУО–ВАРНА

НАОП „НИКОЛАЙ КОПЕРНИК”

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” – ВАРНА

ОРГАНИЗИРАТ 

конкурс за рисунка, литературно-научно съчинение, постер и макет

От Земята към звездите“

посветен на 40-та годишнина от полета на първия български космонавт Георги Иванов


1. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Първа възрастова група: ученици 5 – 8 клас

Втора възрастова група: ученици 9 – 12 клас

2. ТЕМА НА КОНКУРСА: „От Земята към звездите“

Конкурсът се посвещава на 40-годишнината от първия орбитален полет на български космонавт – Георги Иванов, състоял се от 10 до 12 април 1979 г. Използвайки средствата на изобразителното изкуство, литературата и моделизма, можете да изразите своите мисли, чувства и творчески идеи, свързани с полетa, Космоса и космонавтиката като цяло.

Разделите на конкурса са четири – за рисунка, литературно съчинение, постер и модел (макет):

А. Рисунка на тема:

Какво е за мен космосът?“

Космонавтиката – минало, настояще и бъдеще“

България – шестата космическа държава

Аз мога да съм третият български космонавт“

Б. Кратко литературно-научно съчинение (V–VIII клас) или научно есе (IX–XII клас) на тема от раздел А

В. Постер на тема от раздел А

Г. Изработен от вас модел (макет) на:

- ракета или самолет;

- космически апарат – изкуствен спътник, космически кораб, междупланетна сонда или обитаема космическа станция – по реален образец или измислен от вас проект;

- астрономически обект или явление.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – РИСУНКА

3.1. Всеки автор може да участва в конкурса само с една рисунка.

3.2. Рисунките трябва да са с формат А3.

3.3. Могат да бъдат представени живописни или акварелни рисунки, графики, компютърни изображения или произведения, направени с художествена техника по избор.

3.4. Всяка рисунка трябва да бъде съпроводена със следната информация (на гърба на рисунката или на придружаващ етикет), написана четливо: трите имена на автора, населено място, учебно заведение, клас, ръководител, телефон за връзка, електронна поща.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНО СЪЧИНЕНИЕ (ЕСЕ)

4.1. Всеки автор може да участва в конкурса само с едно съчинение.

4.2. Съчинението на научна тема или научното есе трябва да е с размер до две стандартни страници на формат А4 (със стандартни полета – 20 мм за горе, долу и дясно, и 35 мм за ляво), написани на MS Word-формат, шрифт Ti

4.3. Под заглавието е необходимо да има информация за автора: име и фамилия, клас, училище и ръководител (ако има), телефон и е-мейл за връзка.

4.4. Съчиненията и есетата се предават отпечатани на хартия и на е-мейл като txt файл (използвайте Notepad). Може да копирате произведението в електронната си поща и да го изпратите на: naop.varna.konkurs@abv.bg

5. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – ПОСТЕР

5.1. Всеки автор може да участва в конкурса само с един постер.

5.2. Постерите трябва да са с формат 50 х 70 см.

5.3. Могат да бъдат представени постери, изработени ръчно или отпечатани на принтер.

5.4. Всеки постер трябва да бъде съпроводен със следната информация (на гърба на постера или на придружаващ етикет), написана четливо: трите имена на автора, населено място, учебно заведение, ръководител, телефон за връзка, електронна поща.

6. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – МОДЕЛ (МАКЕТ)

6.1. Всеки автор може да участва в конкурса само с един модел (макет), изработен лично от него. Допуска се участие на отбор до трима съавтори с един модел (макет).

6.2. Желателно е да бъде указан мащабът на моделите.

6.3. Могат да бъдат представени хартиени, картонени, пластмасови, метални, дървени и др. модели, изработени чрез технологии по избор.

6.4. Моделите могат да бъдат сглобяеми или проектирани лично от авторите.

6.5. Всеки модел трябва да бъде съпроводен със следната информация (на придружаващ етикет), написана четливо: трите имена на автора (авторите), населено място, учебно заведение, клас, ръководител, телефон за връзка, електронна поща.

7. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ

Рисунките, литературните произведения, постерите и макетите ще бъдат оценявани от комисия, включваща представители на съорганизаторите и професионалисти. Комисията за журиране разглежда представените творби и допуска до участие тези, които отговарят на темата и техническите изисквания и са придружени с пълна и изчерпателна информация за авторите.

Награди: Във всяка възрастова група и във всяко направление ще бъдат отличени по три произведения

8. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАДИ

На 2 април 2019 г. на сайта на НАОП „Николай Коперник” www.astro-varna.com ще бъде публикувана информация за наградените участници във всяко направление.

Награждаването ще се проведе на 5 април в зала “Николай Петров“ на НАОП“Николай Коперник“.

9. СРОКОВЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

Крайният срок за регистрация e 15 март 2019 г. (петък), чрез попълване на следната формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/1gFzf0S5aq6zl_P2W9JOFvpleztAq8e5lB0hT7lqQR4s/viewform

Приемането на творбите приключва на 25 март 2019 г., понеделник, в 17:30 часа. Творбите се предават в сградата на НАОП „Николай Коперник” – Варна – служебен вход.

ЗА КОНТАКТИ:

тел. 052/684-442, 684-444

ел. поща: naop.varna.konkurs@abv.bg

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

НАОП „Николай Коперник”, „Приморски парк” №4, п.к. 120, 9000 ВАРНА

ЗА КОНКУРСА „ОТ ЗЕМЯТА КЪМ ЗВЕЗДИТЕ”