Дядо Славейковата „Пчелица“ – първото детско списание в България

Pcheliza-koriza09„Пчелица или ред книжки за децата” се появява преди 150 години – през 1871-а, след направената „литературна детска пътечка“ с издадените вече „Рибен буквар“ на Петър Берон, „Смесна китка” – поетичен сборник от Петко Р. Славейков и редица сборни учебни помагала за малки и по-големи читатели.

С първия брой на списанието, отпечатан в Цариград, се слага началото на детския периодичен печат у нас. Още в началото Петко Р. Славейков описва задачата, която си поставя – четивата в списанието да бъдат „кърма здрава и полезна“ за нравственото израстване на децата. Той обяснява на малките читатели ползата от хубавите книги и вредата от лошите, като ги сравнява с добрите и „лошите“ приятели. В края на първата книжка е поместено стихотворението за пчелицата, което дава и заглавието на изданието:

„В цвят ся ввира
мед събира
малката пчелица;
ако трудни,
но са чудни
нейните дела;
от бръмчение
нам учение:
труд за похвала.“

Основният мотив за издаването на списанието е „силно усещаното лишение от книжки, сгодни за прочитание на децата”. От изданието излизат общо седем броя, като публикуваните материали са приказни истории, стихотворения, басни, гатанки, пословици, описания, поучителни статии и анекдоти. Много от тях са превод от руски, но Славейков публикува и свои авторски произведения, с характерните за тях жизнерадост и оптимизъм. За пръв път са публикувани и детски приказки.

Основна тема в „Пчелица или ред книжки за децата” е голямата любов на поета към родината. С дълбоко чувство на обич и уважение той говори за славното минало на България. В „Завръщане в Отечеството”, публикувано в седма книжка, Петко Р. Славейков пише и учи децата на родолюбие и гордост: „Человек има една майка рождена и една само Родина. Нашето Отечество, нашата Родина е майка България… Прекрасна е нашата Родина – високи гори зелени, дълбоки води студени, широки, равни полени“.

Другите теми, които Петко Р. Славейков излага в отделните книжки, са трудолюбието и ученолюбието. Авторът предупреждава читателите на списанието, че всеки ден времето ще ги чака и пита: „Какво мислиш да правиш с мене днес?”. Следва дълбокото му убеждение, че на млади години всеки е готов да се пребори с предизвикателствата, защото „тогаз сърцето ни е спокойно, силите пресни, духът бодър, умът незагрижен с някакви житейски нужди…”

В серия от статии поетът дава елементарни познания на децата за интересни природни явления и научни открития от областта на етиката, географията, историята, зоологията, ботаниката, физиката, както и християнско-нравствени поучения. Задължително включва в поредицата описания на растения и животни, разкази за далечни държави и непознати градове, за велики личности и важни исторически събития. Стремежът на автора е да разкрие пред малките читатели огромния непознат и пъстър свят около тях, и да отговори на многобройните им въпроси, напр. – за компаса, светлината, хляба, часовниците, телеграфа, книгопечатането и др.

В последната седма книжка Петко Р. Славейков предизвиква малките читатели в „Понятия от земеописание” под формата на „питания” /П/ и отговори /О/:

П. Каква е земята на образ?
О. Валчеста, като кълбо…

П. Колко мили има окръжността на земята?
О. Около 25 хиляди мили…

и още : „Земята стои ли на едно място или ся движи”, „Каква е Земята на образ”, „Какво нещо е оста на Земята”, „Колко е височината на най-високите планини на света” и т.н.

Като първо списание, независимо от краткото си съществуване, „Пчелица или ред книжки за децата” поставя началото на детския периодичен печат у нас. С увлекателните четива за децата, оригиналните подходи и прекрасния Славейков език, изданието има важно значение за развитието на българската детска литература.