Разбираемо, лесно и интересно! Такава е подготовката през онлайн образователния портал “Уча.се”, с осигурен от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” достъп за читателите на Детски и средношколски комплекс. Онлайн материалите в портала следват официалната училищна програма и са съобразени с държавните образователни стандарти.  Идеята е да се помогне „на живо“ на учениците от 1 до 12 клас с видео уроци и упражнения за училище.

За 2020 г. екипът на “Уча.се” отличи Регионална библиотека „Пенчо Славейков” с грамота “Библиотека на иновациите” за успешно партньорство!

Грижа за учениците! – Това е мисията на Уча.се!

Грижа за читателите! -Това е мисията на Детски и средношколски комплекс: да се помогне на всеки ученик да бъде успешен и щастлив, като развие уменията си!

През 2021 г. Регионална библиотека „Пенчо Славейков” отново дава възможност за безплатен достъп до портала на своите читатели. Те могат да работят индивидуално в една уютна и безопасна среда, подкрепяни от библиотечните специалисти.

Уча.се е номиниран от МОН и Националната комисия на ЮНЕСКО в България за Световната награда на ЮНЕСКО за ефективно използване на информационните и комуникационни технологии в сферата на образованието.

Споделете