Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ предлага на четящите деца и тийнейджъри онлайн „Литературни предизвикателства за деца”. В основата са интересни и познавателни игри, и визуални материали – една нестандартна и забавна проверка на знанията им за книги и автори.

7-10Образователно-развлекателните онлайн игри дават широка възможност на участниците да се включват мигновено и да бъдат активни. Следвайки символите „Играй!” или „Научи!” те могат да изберат тема, автор или жанр. Детското любопитство е провокирано от зрителни материали, въпроси-загадки и игри, които стигат до тях по един забавен и интересен начин.

15-18Отговорите на литературните предизвикателства се „крият” между страниците на определени произведения, като всеки грешен отговор дава възможност за нов „старт”.

11-14„Литературните предизвикателства” са още една възможност деца и тийнейджъри да научат нещо ново, свързано с любими книги и автори.

Забавлявайте се и научете >>>

Споделете