Камишибай

Да разкажем приказка с Камишибай… Проект AQUA NARRABILIS “Словесното разказвателно умение в театър и картини”

В рамките на международния проект AQUA NARRABILIS “Словесното разказвателно умение в театър и картини” Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ предложи партньорство на СОУПЧЕ „А. С. Пушкин“ за прилагане на метода Камишибай в учебната практика – един напълно нов подход за страната ни. Това театрално изкуство води началото си от традиции, широко разпространени в миналото на Япония [...]