24 май – най-светлият празник на българите!

КирилицаСъздаването на азбука е повратен момент в историята на всеки народ. В миналото са съзирали божествена намеса в сътворяването на писменото слово. Азбуката, дело на Светите Братя Кирил и Методий, е едно от най-значимите събития в историята на славянските народи.

В края на 855 г. Константин Философ и брат му Методий създават в манастира “Полихрон” славянската азбука. Заедно със свои ученици те превеждат най-важните богослужебни книги и през 863 г. започват да проповядват християнското учение на славянски език във Великоморавия. Срещу тях се надигат привържениците на триезичието. Мъдрият Константин-Кирил Философ ги оборва с думите: “Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли еднакво всички въздух? Как вие не се срамувате, като определяте само три езика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи?…”

Огромен е приносът на Солунските братя не само към славянския род, но и към цяла християнска Европа. През 867 г. Кирил и Методий са посрещнати в Рим от папа Адриан ІІ. Той осветява и благославя книгите им, като разрешава проповедите да се извършват и на славянски език.
През 893 г. славянската писменост е обявена за официална и задължителна в българската църква и държава. Старобългарската книжнина започва да прониква и в другите славянски страни.

24 май е един от най-светлите и най-обичаните празници – празник на възродения дух на българина, който винаги ще тачи и слави своите Първоучители!