Амбициозен проект, свързан с историята на нашата страна, разработват дванадесетокласници от СУ “Любен Каравелов” – Варна, броени месеци преди своето дипломиране. Темата на проекта е “Българските царици”.

Ако обърнем поглед назад, към нашето минало, ще видим славни мъже – владетели, военачалници, духовни водачи… И там, сред тях, изпъкват и ярки женски имена – царици и принцеси, чийто действия и решения са били не по-малко значими за съдбата на България… Техният живот вълнува и това е видно и от избора на младите хора.

В Детски и средношколски комплекс на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” се осъществи първия етап от реализацията на проекта – събирателската дейност на подходящи извори, фотографии и факти от историята. Под ръководството на библиотечните специалисти, учениците разшириха своите търсения в различните бази данни на отдела. Срещата се превърна в още един урок по родолюбие, едно докосване до славното ни историческо минало.Така проучените, събрани и подредени хронологично събития, свързани с живота на най-интересните и властни жени през епохата на Българското средновековие и Новото време, ще са основата на творческия процес при създаването на презентационните материали. 

          

Споделете