@твоята библиотека

Здравейте, Гимназисти!

Ето, че учебният процес набира скорост и ние искаме да ви помогнем да се движите смело напред.

В заемната за тийнейджъри на Детски и средношколски комплекс сме подготвили информационно табло – @твоята библиотека “Погледни тук – Помогни си сам…”
На него ежемесечно предлагаме интересни заглавия на помагала, свързани с учебния процес и, разбира се, с времето за отдих “Свободен час”.
Притежаваме богат фонд от справочници, речници, периодични издания, съхранявани през годините. Статии от тях са разкрити в електронна картотека “Знание” в локалната ни мрежа и можете да ги разгледате на място в читалните зали на комплекса.

Пълният списък на абонираните заглавия може да видите на: srd.blog.libvar.bg.


Ако имате
запитвания или искате да споделите нещо, пишете ни на адрес: srd@libvar.bg

Заповядайте! Ние ще ви помогнем!