За приказките и ролята им в живота на детето

Приказката, харесвана от малки и големи, съществува „откакто свят светува“. Появява се много преди буквените символи и е разпространявана от човек на човек, чрез словото.Украсявана и допълвана от всеки разказвач с драматизъм и колоритност, тя по-силно въздейства върху слушателите. Днес приказките достигат до малки и големи предимно чрез книгите, с красиви илюстрации, които усилват въздействието на художествения текст. В приказния свят съществува смесица от различни персонажи – хора, животни, природа и предмети. Колоритността от герои и картини въздейства емоционално и оставя отпечатък у всеки.

Защо приказките са базова необходимост за доброто развитие на детето?

Периодът между втората и седмата година е характерен с интерес към копираните роли от книжките и приказките, които подбираме и четем на децата си. Слушайки и възприемайки приказката, у детето се поражда емоция, която води до съпреживяване на случващото се с героите. Това развива умение за емпатия и разбиране, и е от полза за бъдещите взаимоотношения на детето със заобикалящата го среда.

Въздействието на приказката развива у детето и базовото умение за речеви изказ. Колкото повече ние четем и разказваме на малкото дете, толкова по-рано и интензивно то започва да си служи с речта. Чрез влиянието на приказките това става спонтанно, естествено и пълноценно. Богатството на приказния свят предизвиква детето да прояви своята фантазия и активира творчески умения у него.

Докосвайки се до пъстротата на приказките, детето от ранна възраст узнава що е „добро и зло“ – водещи понятия за възприятието на света и отношенията в него. Във всяка приказка присъстват „доброто и злото“ и последствията свързани с тях. Детето започва да прави връзка – „Ако съм добър, ми се случват хубави неща, ако съм лош – злини“.

Впечатленията от приказките детето пренася в реалния живот, затова е особено важно подборът им да е продходящ за възрастта му. Днешните малчугани с удоволствие слушат за приключенията на Мечо Пух, котарака Финдъс, Франклин, писмата на зайчето Феликс, Приказки във вълшебната гора, лудориите на Маги…

Колкото повече приказки четем на детето, толкова повече впечатления добива то и дава воля на въображението и на свободния си изказ.Това го моделира като креативна, адаптивна и емпатична личност, особено важни качества за справяне в социалната среда и израстването му. 

“Ако искате децата ви да бъдат интелигентни, четете им приказки. Ако искате да бъдат по-интелигентни, четете им повече приказки.”

Алберт Айнщайн