Тук съм…Това съм Аз…

За да се изгражда детето като успешна личност от голямо значение е себеутвърждаването му в семейството и социалната среда. Начинът, по който заявява себе си и отстоява правата си, оформя възприятията и нагласите на околните за него.

Утвърждаването на собствена позиция се свързва с поведенчески реакции като: отстоявам, поддържам, твърдя, налагам се, изтъквам се, предявявам права, защитавам правата си. Границата между себеутвърждаващото и агресивното поведение е много тънка. Въпреки това има съществени разлики, които е добре всеки тийнейджър да знае, за да умее да се заявява като личост, без да използва агресия.

Добре е родителят да помага, като създава условия и подкрепя себеутвърждаващото поведение на своето дете. Примерът, който той дава в семейството, е от изключителна важност. Така детето има готов модел, който може да вземе и приложи, ако съвпада с вътрешната му мотивация и нагласи, а неговата адаптация навсякъде ще е по-плавна и устойчива.

Ето и някои основни права, които е добре всеки тийнейджър да знае и които биха му помогнали ДА заяви себе си:

  • искам това, от което се нуждая, но същевременно с това разбирам, че другият има право да каже „НЕ“
  • имам емоции, чувства, мнение и ги изразявам и отстоявам по подходящ начин пред околните
  • вземам сам решения и се справям с последиците
  • не знам и не разбирам всичко, което големите говорят и обсъждат
  • правя грешки
  • променям се и променям мнението си
  • имам право на лично пространство, като отделен индивид
  • имам право на успех

Себеутвърждаването е процес на изграждане, при който личността преминава през много вътрешни конфликти, съобразяване със себе си и околните. Това е път към осъществяването на поставените цели и реализиране на мечти.

Приема се, че в поведението за себеутвърждаване се вмества „добрата“ или наречена още „култивирана агресия“, която е характерна с активност и утвърждаване на своите идеи. Увереността в собствената сила като личност води до независимост, както материална така и духовна. Себеутвърден е човекът, „намерил себе си“ – приемащ се, харесващ личността си и успешно отразяващ това в социалната среда.