Тийнейджъри пишат книги!

Много са нещата, които биха провокирали младия човек днес да посегне към литературната творба, да я напише или да я прочете – интерес към необичайното, яркото въображение, борбата между силите…