Тийнейджъри пишат книги!

Много са нещата, които биха провокирали младия човек днес да посегне към литературната творба, да я напише или да я прочете – интерес към необичайното, яркото въображение, борбата между силите…

Вилхелм Хауф

Няма дете на света, което да не знае кой е Халифът-щърк, Малкият Мук или романтичният разбойник Орбазан… Вилхелм Хауф е роден на 29 ноември 1802 г. в Щутгард, Германия. Той…